Kristiešu lugšanas, kas Daily-Message

Kristiešu lugšanas, kas Daily-Message

Lielie atkritumi (Lielais atkritumu spainis)

Tāpēc esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!

Pāvila vēstule romiešiem 8, 38 +39
 

Es gandrīz būtu šodien aizmirsis, pirmdienās pie mums brauc pakaļ atkritumiem un šomēnes ir mans pienākums izlikt lielo atkritumu tvertni atkritumu izvešanas nolūkam. Es ļoti ātri paķēru savus atkritumus no savas virtuves un prom uz lielo atkritumu tvertni.....
Velkot lielo atkritumu tvertni uz ielas pusi, man prātā ienāca sekojoša vārdu spēle: arī bībelē ir runa par atkritumiem. Pāvils bieži savās vēstulēs brīdina ticīgos neatkrist no ticības. Ikvienam, kurš kļuvis ticīgs, jāuzmanās, lai nepazaudētu šo ticību.

Taču kā tas īsti ir? Vai glābts kristietis var iet atkal pazušanā? Šis bībeles pants ir diezgan viennozīmīgs. Nekas, pilnīgi nekas nevar mani šķirt no Dieva mīlestības, ja es to esmu ieguvis. Nav nekādi spēki, kuri varētu stāties starp mani un Dievu. Šeit Pāvils izsakās ļoti skaidri. Taču apskatīsim šos pantus vēlreiz rūpīgāk, vienu lietu Pāvils šeit nav pieminējis. Viņš uzskaita visu, kas varētu ietekmēt manas atteicības ar Dievu, taču kas nav pieminēts ir vārds „es“.

Es pats esmu tas, kas var sevi šķirt no Dieva. Man ir brīva griba un , ja es nostājos pret Dievu, šī saite pārtrūkst. To ko nevar varas un spēki, to varu es pats. Un šis „es“ ir ļoti svārstīga būtne. Tāpēc Pāvils mūs brīdina būt modriem. Tātad tas ir pilnīgi un vienīgi mūsu rokās uzturēt šo saiti ar Dievu.
Lai atgrieztos, mums ir nepieciešama Dieva svētība, tas nav mūsu spēkos, taču , ja mēs esam pie Viņa, tad tā ir tikai mūsu atbildība kopt un uzturēt šīs attiecības.
Ja mēs no Dieva novēršamies, tad viņs ir džentlmenis un pieņem mūsu gribu un atļauj aiziet no Viņa valstības. Pielūko, lai tu atkal neatkristu.
Bet tagad es vēlos vēlreiz atgriezties pie vārdu spēles: Atkritumi virtuvē ir tas, kas no kaut kā dabīga atkrīt, lai kaut ko labu ieliktu katlā. Arī cilvēkus mēs varam sadalīt, kuri ir pieņēmuši labo un atlikumā. „ja kas nepaliek Manī , tas kā zars izmetams ārā un sakalst; tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg“ (Jāņa evaņģelijs 15, 6) Tā katru pirmdienu atbrauc atkritumu savākšanas mašīna un aizved šos atkritumu sadedzināt....

Es tev novēlu neatkrist un cieši turēties pie Viņa svētības.

(Translated by Ilze Reitere)

()


For questions and suggestions do not hesitate to send us your thoughts via Email!
© 2002-2023 by Daily-Message

Zur deutschen Originalversion: Der große Abfall(-Eimer)


Next devotion: Ko spēj lūgšana?

Previous devotion: Dievam nekas nav neiespējams un brīnumi notiek.


Search inside the
Daily-Message
Loading

   

http://lv.daily-message.com (table of contents) ~ Kannst du Andachten aus dem Deutschen übersetzen? ~ Andacht-Center - Devotion-Center ~ Impressum


Zur Administration