Kristiešu lugšanas, kas Daily-Message

Kristiešu lugšanas, kas Daily-Message

Dievam nekas nav neiespējams un brīnumi notiek.

Tanīs dienās, kad tur daudz ļaužu bija un tiem nebija ko ēst, Jēzus aicināja Savus mācekļus pie Sevis un uz tiem sacīja: „Mana sirds iežēlojas šo ļaužu dēļ, jo tie jau trīs dienas pie Manis palikuši un tiem nav ko ēst. Un, kad Es tos neēdušus atlaidīšu uz mājām, tie ceļā nonīks badā; un daži no tiem ir nākuši no tālienes“

Marka evaņģelijs 8, 1-3
 

Jēzus ir teicis, ka Viņš ir dzīvības maize ( Jāņa ev. 6,35), taču viņš ir arī fizisks cilvēks, kurš pazīst fizisku badu. Cilvēki sekoja Jēzum spontāni, lai uzklausītu viņa sprediķi un līdzpaņemtā pārtika agrāk vai vēlāk taču izbeidzas.
4000 vīri ar sievām un bērniem bez pārtikas. Arī mācekļiem bija tikai 7 maizes un mazliet zivis. Jēzum un viņa mācekļiem bija radusies problēma. Bet atcerēsimies slaveno citātu: „ Nesaki Dievam, cik liela ir tava problēma, bet saki savai problēmai, cik liels ir tavs Dievs!“ Jēzus pieprasīja saviem mācekļiem neiespējamo - pabarot izsalkušos.

Vai arī mēs bieži vien savā dzīvē nesaskaramies ar nopietnām problēmām? Vai mēs neesam domājuši, nekas neizdodas, es neko vairs neavaru izdarīt lietas labā? Bieži mēs esam bezpalīdzīgi un mūsu cilvēciskie spēki izsīkuši. Un tad runā Dievs uz mums un pieprasa neiespējamo.
Taču Dievs nebūtu Dievs, ja viņam neiespējamais nebūtu pa spēkam. Tūkstošiem cilvēku tiek pabaroti ar 7 maizēm un dažām zivīm. Visi ir paēduši. Un paliek vēl pat pāri 7 pilni grozi.
Dievs dod bagātīgi. Ne tikai katram vienu kumosu, nē, viņi bija paēduši un vēl palika pāri.
„Dievs neaicina spējīgos, bet dod spējas tiem, kuri jūtas aicināti“

Kad Dievs mūsu problēmās pieprasa neiespējamo, tad viņš dod mums arī spējas, lai tās pārvarētu. To ko mēs pašu spēkiem nevaram, ar Dieva palīdzību tas ir iespējams Viņš dod mums pāri pārēm to, kas mums tajā brīdi nepieciešams.

Neviena problēma mūsu Dievam nav ne par mazu, ne par lielu. Ja nepieciešams, ar viņa palīdzību mēs pat kalnus varam gāzt. Mēs neesam vieni.
Varbūt tev pašreiz ir problēma, kura tev šķiet neatrisināma? Vai tu stāvi rūpju sienas priekšā un tev tā šķiet nēpārvarama? Lai Dievs tev dod savu spēku. Pieņem to , ko viņš vēlas tev dot. Ar viņu nekas nav neiespējams.

Es novēlu tev svētīgu dienu.

(Translated by Ilze Reitere)

()


For questions and suggestions do not hesitate to send us your thoughts via Email!
© 2002-2023 by Daily-Message

Zur deutschen Originalversion: Bei Gott ist nichts unmöglich und Wunder werden wahr.


Next devotion: Lielie atkritumi (Lielais atkritumu spainis)

Previous devotion: Bezgrēcīgs


Search inside the
Daily-Message
Loading

   

http://lv.daily-message.com (table of contents) ~ Kannst du Andachten aus dem Deutschen übersetzen? ~ Andacht-Center - Devotion-Center ~ Impressum


Zur Administration