Kristiešu lugšanas, kas Daily-Message

Kristiešu lugšanas, kas Daily-Message

Bezgrēcīgs

Ikviens, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku, jo viņa sēkla paliek viņā un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis.

Jāņa 1. vēstule 3:9
 

Kāds vīrs pēc nāves stāv Dieva priekšā. Šis vīrs saka: Dievs, es dažreiz biju nikns un dažreiz maigs kā jērs – tas izlīdzinās! Es daudz lādēju, bet arī daudz lūdzos – tas izlīdzinās. Es cilvēkus krāpu naudas lietās, taču arī naudu ziedoju – tas izlīdzinās... Tad Dievs saka: Es tevi radīju un velns lai tevi parauj - tas arī izlīdzinās.
Mēs nevaram būt paštaisni. Mums ir nepieciešama ticība Jēzum, ka viņš par mūsu grēkiem ir samaksājis. Bez viņa mēs būtu pazuduši. Tikai tāpēc , ka Jēzus ir mūsu aizstāvis, mums ir iespēja kļūt atkal tīriem.
Jā, būs savadāk, nekā mēs to esam pelnījuši. Dievs mums neteiks: Es tevi radīju un velns lai tevi parauj – tas izlīdzinās. Dievs mums atbildēs: Tu grēkoji un mans dēls ir par tevi samaksājis – tas izlīdzinās.
Jā, mēs vairs neesam grēcinieki, tas ir paradokss. Neskatoties uz to, ka mēs atkal un atkal grēkojam, mēs vairs neesam grēcinieki. Mēs esam Jēzus mantojums – un mantojums, ko viņš mums atstājis ir bezgrēka zēlastība.

(Translated by Ilze Reitere)

()


For questions and suggestions do not hesitate to send us your thoughts via Email!
© 2002-2024 by Daily-Message

Zur deutschen Originalversion: Sündlos


Next devotion: Dievam nekas nav neiespējams un brīnumi notiek.

Previous devotion: Bībele – īsziņu pakalpojumi.


Search inside the
Daily-Message
Loading

   

http://lv.daily-message.com (table of contents) ~ Kannst du Andachten aus dem Deutschen übersetzen? ~ Andacht-Center - Devotion-Center ~ Impressum


Zur Administration